Nejnovější poznatky z oboru rehabilitace a fyzioterapie, komplexnost léčebných postupů, přístup založený na důvěře a porozumění... Fyzioterapie Katka Jírovcová

„Nejnovější poznatky z oboru rehabilitace a fyzioterapie, komplexnost léčebných postupů, přístup založený na důvěře a porozumění… Fyzioterapie Katka Jírovcová :-)“

O NÁS

Kateřina Jírovcová, Dis.

Kateřina Jírovcová, Dis.

Jsem profesionální fyzioterapeutka se zaměřením na Vojtovu metodu, programy Jarmily Čápové, mobilizace a měkké techniky.

V roce 2001 jsem absolvovala Vyšší odbornou školu zdravotnickou České Budějovice, obor diplomovaný fyzioterapeut. Během studií jsem získala pracovní zkušenosti v Léčebných lázních Jáchymov a v Městských slatinných lázních Třeboň. Po ukončení studia, tedy od roku 2001, až do léta 2013 jsem byla zaměstnána v soukromé rehabilitační ambulanci v Prachaticích. Zde jsem pracovala s klienty různých věkových kategorií a s různými zdravotními problémy, ať už vertobrogenní, neurologické povahy, či poúrazovými stavy.

Zdárně jsem dokončila kurz Vojtovy reflexní lokomoce, Diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybové soustavy (měkké techniky a mobilizace), Kinesiology tapingu. V lednu 2014 jsem završila kurz Jarmily Čápové – Bazální programy a podprogramy.

V roce 2107 jsem absolvovala kurz Klappovo lezení – kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě (Centrum Jarmily Čápové; Jimramov).

Certifikáty

Certifikát
Certifikát
Certifikát
Certifikát
Certifikát
Certifikát
Certifikát

739 204 804

Objednávky

Náš ceník

centrum.cz,
nebo volejte na telefon 739 204 804

Dárkový poukaz
-->